• Pon - Sub: 08 : 00 - 17 : 00
 • + 387 61 747 929
 • info@sqs.ba

Consulting

SQS d.o.o.  nudi konsultantske usluge za izradu i uvođenje sistema prema ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000/FSSC 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, HACCP, HALAL, GlobalGAP i IFS. Pored konsultantskih usluga, također nudimo i usluge auditiranja, kao i organizaciju seminara i edukacija, sa posebnim naglaskom na IN HOUSE seminare, koji Vama i Vašoj kompaniji štede vrijeme i novac.

ISO 9001:2015 je međunarodni standard koji svojim zahtjevima definiše Sistem upravljanja kvalitetom, čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Sistem menadžmenta kvalitetom ili ISO 9001 se može primijeniti na sva preduzeća bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode/usluge koji se isporučuju.

Svrha ovog standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbjeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Također, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Na ovaj način znatno se olakšava Vaše poslovanje uz istovremeno usaglašavanje sa potrebama kupca. Ovakav model povećava povjerenje klijenata u vaš proizvod / uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Koristi od implementacije ISO 9001:

 • Smanjenje ukupnih troškova poslovanja
 • Veći profit
 • Obezbjeđenje zadovoljstva kupaca
 • Bolje tržišne mogućnosti
 • Povećava poverenje klijenata
 • Kontrola svih procesa
 • Veća odgovornost zaposlenih
 • Bolja osposobljenost i edukacija zaposlenih
 • Postizanje timskog rada
 • Povećanje svijesti zaposlenih o kvalitetu
 • Bolja iskorišćenost vremena i resursa
 • Sledljivost sistema
 • Bolja prolaznost na tenderima
 • Stalno unapređenje kvaliteta i efikasnosti
 • Pozicioniranje u društvu uspešnih

U postupku uvođenja ISO 9001 poželjna je stručna pomoć konsultanata. Cjelokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS ili ISO 9001) se mora dobro isplanirati i zahjteva koordinaciju konsultanata i rukovodstva organizacije. Naš tim konsultanata u radu sa klijentima primjenjuje individualni pristup. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u celokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih rješenja. To će garantovati primjenljivost QMS-a i njegovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi organizacije.

Standard ISO 14001:2004 osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane preduzeća budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama.

Implementacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2004 obezbeđuje preduzeću održivi razvoj u skladu sa svetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.

Sa uvođenjem ISO 14001 Vaše preduzeće dokazuje:

 • da posluje na ekološki odgovoran način,
 • da je usaglašen sa relevantnim zakonima,
 • jasno da će primenom ovog standarda imati za rezultat bolji učinak na zaštitu životne sredine.

 

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine je, praktičan, fleksibilan i primenljiv standard u svim državama i svim preduzećima, koje žele:

 • implementirati, održavati i poboljšati sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 • osigurati usklađenost sa svojom utvrđenom politikom upravljanja zaštitom životne sredine
 • pokazati drugima tu usklađenost

Sistemsko uvođenje i primena brojnih tehnika koja naša konsultantska kuća nudi za upravljanje zaštitom životne sredine može doprineti boljim poslovnim rezultatima. Proistekao je iz iskustva ISO 9001 i zasnovan je na dugogodišnjoj teoriji i iskustvu o kvalitetu i menadžmentu. Prilikom implementacije ISO 14001 istovremeno se stvara dobra baza za dobijanje ekološke dozvole koja ima sve veći značaj u poslovnoj sferi.

 

Koristi koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 su:

 • smanjenje rashoda,
 • racionalnija potrošnja energenata (električna energija, voda, gas itd.),
 • smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • smanjenje rizika od ekoloških incidenata,
 • povećanje sposobnosti brze i delotvornije intervencije,
 • poboljšanje komunikacije sa zainteresovanim stranama,
 • pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
 • smanjuje rizik za kazne i moguće sudske procese,
 • uticaj na zdravlje zaposlenih i stanovništva,
 • preventivno delovanje na negativne uticaje,
 • pravovremeno suzbijanje ekoloških katastrofa,
 • usavršavanje zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine,
 • kreiranje i podizanje ekološke svesti zaposlenih,
 • preispitivanje rada i preduzimanje korektivnih akcija,
 • poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vaših klijenata,
 • pozicioniranje na domaćem i evropskom tržištu.

Sistem menadžmenta zdravljem i bezbjednošću na radu koji je u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 predstavlja dio ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primjeni politiku i praksu zdravlja i bezbjednosti na radu i upravljanju rizicima koji imaju uticaj na bezbjednosti, ali i na zdravlje zaposlenih na radnim mjestima.

OHSAS 18001:2007 je objavio Britanski institut za standardizaciju, kao sistem menadžmenta organizacije, koji upravlja opasnostima po zdravlje i bezbjednosti zaposlenih. OHSAS 18001:2007 je, praktičan, fleksibilan i primjenljiv standard u svim državama i svim oblastima poslovanja:

 • u građevinarstvu;
 • u privredi;
 • u tehničkim kompanijama;
 • u hotelima,
 • u ugostiteljstvu;
 • u svim granama industrije
 • u računovodstvenim preduzećima,
 • u svim drugim kompanijama koje vrše bilo koju vrstu usluga ili proizvodnje itd.

Prednosti primjene Sistema menadžmenta zaštite zdravljem i bezbjednošću na radu u organizaciji su:

 • Eliminisanje ili smanjenje rizika zaposlenih i drugih zainteresovanih strana;
 • Smanjenje broja potencijalnih nezgoda i povreda na radu;
 • Briga o zdravlju zaposlenih;
 • Veće zadovoljstvo zaposlenih;
 • Zaštita Vaših zaposlenih;
 • Poslovne prednosti;
 • Usklađivanje sa zakonskim regulativama iz oblasti zdravlja i bezbjednosti na radu;
 • Smanjenje zakonskih tužbi;
 • Niže premije osiguranja;
 • Smanjenje troškova;
 • Povećanje produktivnosti zaposlenih;
 • Poboljšanje ugleda organizacije;
 • Povećana odgovornosti zaposlenih.

Naš tim konsultanata u radu sa klijentima primenjuje individualni pristup i mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih riješenja pri uspostavljanju sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu prema zahtjevima standarda OHSAS 18001:2007.

ISO 22000:2005 je prvi međunarodni standard za menadžment bezbjednosti hrane (Food safety management systems) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Prema ISO 22000 bezbjednost hrane je prioritet za sve organizacije koje proizvode, prerađuju, rukuju ili isporučuju hranu.

Adekvatna kontrola u postupcima pripreme, proizvodnje, isporuke hrane je suštinska po bezbjednost hrane u cilju eliminisanja ili smanjenja opasnosti na prihvatljiv nivo, pri čemu su zahtjevi ovog standarda primenjivi na sve organizacije u lancu ishrane, bez obzira na njihovu veličinu i složenost.

U nastavku navodimo organizacije koje su direktno ili indirektno uključene u jedan ili više koraka lanca proizvodnje bezbjedne hrane:

 • proizvođači hrane;
 • primarni proizvođači;
 • sekundarni proizvođači;
 • proizvođači stočne hrane;
 • veleprodaja vezana za hranu;
 • maloprodaja vezana za hranu;
 • preduzeća za transport i skladištenje hrane;
 • proizvođači mašina i opreme;
 • proizvođači materijala za pakovanje;
 • proizvođači sredstava za higijenu;
 • proizvođači sredstava za dezinfekciju;
 • proizvođači dodataka i sastojaka.

Sistem menadžmenta bezbjednosti hrane predstavlja svjetski priznat standard, koji ulijeva povjerenje, kako potrošačima tako i svim zainteresovanim stranama. Sistem pruža mogućnost preduzeću da održava usaglašenost sa obostrano usvojenim zahtjevima kupca i zakonskom regulativom.

Koristi koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane prema zahtevima standarda ISO 22000:2005 su:

 • poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda;
 • smanjenje opasnosti od trovanja hranom;
 • povećanje bezbjednosti gotovog proizvoda;
 • poboljšanje preduslovnih programa;
 • poboljšanje komunikacije unutar lanca snadbjevanja;
 • jasno definisana pravila u slučaju vanrednih situacija;
 • stalna kontrola u toku realizacije procesa;
 • bolja organizacija i upravljanje u organizaciji;
 • veća konkurentnost na tržištu;
 • smanjenje troškova;
 • smanjenje zakonskih tužbi;
 • usklađenost sa zakonima i propisima;
 • omogućuje pristup na međunarodnom tržištu;
 • povećanje povjerenja kupaca i drugih zainteresovanih strana;

Naš tim konsultanata (na čelu sa tehnologom) u radu sa klijentima primenjuje individualni pristup i mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u celokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih riješenja pri uspostavljanju Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane kroz preduslovne programe, operativne programe, analizu opasnosti i definisanje kritičnih kontrolnih tačaka i njihovo praćenje.

Bezbjednost informacija postaje sve važnija u modernom društvu. Savremeni državni i privredni subjekti sve više zavise od informatičke i komunikacione infrastrukture. To omogućava protok velike količine informacija između subjekata, ali ujedno izlaže informacije i informacione sisteme brojnim prijetnjama. Pojam bezbjednosti informacija ne odnosi se isključivo na tehničke mjere zaštite (lozinke, programsko šifrovanje, prava pristupa i sl.), već ISO 27001 podrazumjeva i administrativne (sigurnosne politike, pravilnike, procedure) kao i fizičke (video nadzor, zaštita prostorija, fizička kontrola pristupa itd.).

Kad govorimo o ISO 27001:2005 prvenstveno mislimo na informacije, jer one predstavljaju životnu snagu svih kompanija i može imati nekoliko oblika: napisana na papiru, elektronski, poslata poštom ili elektronskim sredstvima, pomenuta u razgovoru i sl. U veoma oštroj konkurentskoj borbi, zaštita informacija je neophodna jer postoje prijetnje iz raznih izvora. Ti izvori mogu biti interni, eksterni i slučajni, a sve češće prijetnje nastaju usled zloupotrebe novih moćnih tehnologija. Vaša sposobnost da uspješno poslujete zavisi od sposobnosti preduzeća da efektivno upravlja rizicima što upravo nudi ISO 27001.

Značenje ISO 27001?

To je međunarodni standard koji svojim zahtjevima definiše Sistem menadžmenta bezbjednosti informacija, čiji je primarni cilj informaciono-fizičko-tehnička zaštita preduzeća. Sistem menadžmenta bezbjednosti informacija ISO 27001 je primenljiv na bankarske i finansijske institucije, IT sektore, ekonomske sektore, sve javne ili privatne organizacije.

Bezbjednost informacija je ključna komponenta upravljanja IT (Informacione Tehnologije). Poput informacione tehnologije, same informacije postaju sve više strateški pokretači organizacione aktivnosti, tako da efektivan menadžment IT-a i informacija postaje kritična strateška tačka mnogih kompanija. Ovaj standard će omogućiti preduzećima da osiguraju njihove strategije bezbjednosti IT koordinisane, koherentne, jasne, da smanjuju troškove i ispunjavaju njihove specifične organizacione i poslovne potrebe.

PREDNOSTI I KORISTI OD IMPLEMENTACIJE ISO 27001

ISO 27001:2005 daje okvir koji je neophodan za stvaranje sigurnog sistema. Usaglašen sistem ISO 27001 će obezbjediti sistematski pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene informacije organizacije.

Koristi od implementacije Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija u preduzeću su:

 • dokaz da je usaglašeno sa zahtevima koji su iznijeti u Standardu ISO 27001
 • saglasnost sa najboljom praksom u menadžmentu rizika u odnosu na vlasništvo i bezbednost informacija;
 • usaglašenost sa zakonima;
 • sistematska zašta od opasnih i potencijalnih troškova zlonamjerne upotrebe kompjutera, sajber kriminala i drugih negativnih uticaja;
 • poboljšanje svog kredibiliteta kod osoblja, klijenata i partnerskih organizacija;
 • finansijske koristi;
 • poboljšana prodaja usluga;
 • praktične odluke vezane za sigurnosne tehnike i rešenja za razvoj;
 • postojanje odgovornosti za bezbednost informacija od strane svih i na svim nivoima u organizaciji;
 • bolje tržišne mogućnosti.

POSTUPAK UVOĐENJA ISO 27001

U postupku uvođenja ISO 27001 neophodna je stručna pomoć konsultanata. Cjelokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija (ISMS ili ISO 27001) se mora dobro isplanirati i zahtjeva koordinaciju konsultanata i rukovodstva organizacije. Naš tim konsultanata u radu sa klijentima primenjuje individualni pristup. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih riješenja. To će garantovati primenljivost ISMS-a i njegovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi preduzeća.

CE oznaka na proizvodu je proizvođačeva deklaracija kojom potvrđuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima svih Direktiva koje se na njega primenjuju. Direktive uspostavljaju neophodne zahtjeve za proizvod, koji moraju biti zadovoljeni pre nego što se proizvod može prodavati u bilo kojoj zemlji koja pripada EU.

CE znak je legalno zahtjevano označavanje u Evropskoj Uniji (EU) koje se primenjuje na različite kategorije proizvoda. To nije certifikacioni znak treće strane na sistem, već ga proizvođač ili predstavnik proizvođača (npr. uvoznik) stavlja na proizvod. Oznaka ukazuje da je proizvod usaglašen sa primenljivim Evropskim zakonodavstvom vezanim za zdravlje, bezbjednost, ekologiju i zaštitu potrošača. Ovaj zakon znači da proizvođači koji prodaju proizvode unutar EU moraju imati CE oznaku na svojim proizvodima, ambalaži i propratnoj dokumentaciji.

Kada je proizvod usaglašen sa svim Direktivama koje se na njega odnose to znači da je proizvođač izjavio da su zadovoljeni svi neophodni zahtevi.

CE znak je legitimacija za izvoz sledećih proizvoda:

IgračkeNeautomatski uređaji i oprema za mjerenje težine
Građevinski materijalFitnes oprema
Jednostavna oprema pod pritiskomLiftovi
Radio i telekomunikaciona opremaZaštitna oprema za rad u eksplozivnim atmosferama
Medicinski uređajiMjerni instrumenti
MašineMedicinska oprema
Oprema za ličnu zaštituNautička oprema
Satelitska opremaElektrični uređaji
Gasni uređajiParni kotlovi
Oprema koja radi sa visokim pritiskomCivilni eksploziv
Razni uređajiRashladna oprema

U skladu sa ovim direktivama postavljene su procedure ocenjivanja usaglašenosti. Ocenjivanje usaglašenosti obuhvata: fazu osvajanja proizvoda i/ili fazu proizvodnje. Za određene grupe proizvoda obavezne su procedure ocenjivanja usaglašenosti, nakon čega se na proizvode postavlja CE oznaka kao potvrda te usaglašenosti.

Sistem kontrole nadzornog lanca- FSC

FSC je najviši nivo osiguranja kvaliteta u šumarstvu, drvnoj industriji i industriji papira. FSC u svojoj strukturi sadrži niz zahtjeva iz oblasti kvaliteta, socijalne sfere i ekologije.

Proizvodi sa FSC etiketom prenose potrošačima obećanje: “Kupovinom ovog proizvoda podstičete odgovorno upravljanje šumama”.

U pozadini ove etikete nalazi se FSC Sistem nadzornog lanca radi verifikacije porekla kvaliteta drveta u proizvodu.

FSC je osnovan 1993. godine kao odgovor na globalni problem nestanka šuma, i danas je široko prihvaćen kao najznačajnija inicijativa prve decenije XXI veka koja ima za cilj zaštitu šuma.

FSC je praktičan, fleksibilan sistem i primenjiv je u sledećim oblastima poslovanjima:

 • Pilanama
 • Drvoprerađivačkim industrijama
 • Drvnim industrijama i trgovinama
 • Papirnoj industriji i trgovinama
 • Izdavačkim kućama i štamparijama

Dobijanjem naljepnice FSC za neki svoj proizvod, kompanija lakše prilazi tržištu jer pokazuje da gaji podjednaku brigu za šumska bogatstva kao i njeni klijenti.

Nakon uspešne certifikacije, FSC CoC certifikat se izdaje na 5 godina. Nadzorni audit se sprovodi jedanput godišnje. FSC certifikat je međunarodno priznat.

Primjena FSC može imati pozitivni uticaj:

 • sprečavanje prenamjene šumskih parcela i svih drugih prirodnih staništa;
 • poštovanje međunarodnih prava radnika;
 • zabrana upotrebe opasnih hemikalija;
 • poštovanje ljudskih prava sa posebnim osvrtom na lokalno stanovništvo;
 • bez korupcije – prateći sve primenjive zakone;
 • identifikacija i odgovarajuće upravljanje oblastima kojima je potrebna specijalna zaštita (npr. kulturna i religijska mesta, staništa ugroženih biljnih i životinjskih vrsta itd.).

Standard dobre poljoprivredne prakse (GLOBAL GAP)

Industrijalizacija proizvodnje u poljoprivredi, upotreba sredstava kao što su aditivi, hormoni, pesticidi, antibiotici itd., dovela je do nezadovoljstva potrošača i do gubitka povjerenja u institucije zadužene za kontrolu bezbjednosti hrane u Evropskoj uniji. Evropska asocijacija distributera i trgovaca na malo (Euro-Retailer Produce Working Group – EUREP) je zbog toga izradila dokumenta GLOBAL G.A.P kako bi na najbolji način zaštitili zdravlje svojih potrošača.

Zahtjevi potrošača da kupuju prirodne, ukusne i svježe proizvode, proizvedene na “prirodan i zdrav način i to u procesu koji ne narušava životnu sredinu, sve su naglašeniji. GLOBALGAP je sistem mjera osiguranja kvaliteta namirnica tj. poljoprivrednih proizvoda od zasada do ulaska na fabričku preradu.

Značenje GlobalGAP-a ?

GlobalGAP je sistem menadžmenta u poljoprivredi i primarnoj proizvodnji hrane i ključna je referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahtjeve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj GlobalGAP-a je jačanje povjerenja kod kupaca sa aspekta kvaliteta i zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih i drugih primarnih proizvoda kao i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu dosadašnjim načinom poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti zaposlenih u poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoja životinja.

GlobalGAP je jedinstven standard koje je primenljiv na sve tipove primarnih proizvoda za čiju proizvodnju se razvijaju specijalizovani zahtjevi i to u:

 • Biljnoj proizvodnji – voće i povrće, cvijeće i ukrasno bilje, kombinovani usjevi, stočna hrana, zelena kafa i čajevi
 • Stočnoj proizvodnji – goveda i ovce, mliječni proizvodi, stoka, živina
 • Akvakulturi – pastrmka, losos, šaran, som, štuka…

Principi GlobalGAP-a su

 • ograničena i kontrolisana upotreba svih vrsta agrohemikalija;
 • higijensko postupanje prilikom proizvodnje i manipulacije poljoprivrednih proizvoda;
 • obezbeđenje uputstava i zapisivanje svih aktivnosti uz obezbeđenje sledljivosti;
 • jedinstvena pravila koja omogućavaju nepristrasnu verifikaciju (potvrda da je sve rađeno kako treba);
 • međusobna komunikacija i razmena mišljenja između proizvođača, trgovaca i korisnika proizvoda;
 • briga za zaštitu čovekove okoline i održivi razvoj;
 • odgovorno postupanje prema zaposlenima na gazdinstvu;
 • briga za dobrobit životinja na farmi.

KORISTI OD IMPLEMENTACIJE GLOBAL G.A.P.-a

Koristi koje organizacija može da ostvari uvođenjem sistema GlobalGAP su:

 • povećanje bezbjednosti agrarnih proizvoda;
 • smanjenje opasnosti od trovanja hranom;
 • odgovornost proizvođača prema zaštiti čovekove sredine;
 • poboljšanje komunikacije unutar lanca snadbjevanja;
 • briga o zaposlenima;
 • stalna kontrola;
 • veća konkurentnost na tržištu;
 • smanjenje troškova;
 • smanjenje zakonskih tužbi;
 • usklađenost sa zakonima i propisima;
 • omogućuje pristup na međunarodnom tržištu;
 • povećanje poverenja kupaca i drugih zainteresovanih strana.

Naš tim konsultanata u radu sa klijentima primjenjuje individualni pristup i mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama.

HACCP je od izuzetnog značaja za bezbjednost hrane, jer ima za cilj da osigura proizvodnju i promet zdravstveno sigurne hrane. Njegova primjena je široko rasprostranjena u svijetu, dok je u Evropskoj uniji zakonski obavezujući od 2004. godine direktivom Savjeta Evrope (Council Directive 93/43/EEC).

Primjena HACCP sistema nije ograničena samo na velika proizvodna preduzeća i kombinate, već se efikasno može uvesti i u srednja i mala preduzeća, zadruge, hotele i restorane, predškolske ustanove u kojima je bezbjednost hrane od izuzetnog značaja.

 • HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje.
 • CCP (kritične kontrolne tačke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili njegov uticaj svijesti na prihvatljiv nivo.

HACCP je sistem upravljanja koji se odnosi na bezbjednost hrane kroz analizu i kontrolu različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti, počevši od prijema sirovina, skladištenja, rukovanja, pripremanja hrane, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem je prilagođen različitim prehrambenim proizvodima i svim fazama u postupku proizvodnje i fazama rukovanja – “od njive do trpeze”.

PREDNOSTI PRIMJENE HACCP SISTEMA

 • Poboljšava kontrolu procesa vezanih za hranu;
 • Redukuje pojave bolesti izazvanih hranom;
 • Osigurava snadbjevanje stanovnika zdravstveno sigurnim prehrambenim proizvodima;
 • Omogućuje ispunjenje zahtjeva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;
 • Stalna predanost preduzeća u kontinualnom samo-ocenjivanju pa time i samo-poboljšavanju;
 • Omogućava efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća;
 • Pomaže kao dokaz pri žalbama i tužbama;
 • Bolja iskorišćenost resursa;
 • Omogućava efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
 • Mjere sledljivosti i bezbjednosti koje smanjuju greške u radu.

Cjelokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije HACCP sistema se mora dobro isplanirati i zahtjeva koordinaciju konsultanata, rukovodstva i zaposlenih u preduzeću. U postupku uvođenja HACCP sistema poželjna je stručna pomoć konsultanata jer je njegova uspješna implementacija i obuka zaposlenih veoma važna kako bi zaposleni u preduzeću shvatili šta je HACCP sistem i kako on funkcioniše.

IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbjednost hrane u jednom, razvijen kako bi provjerio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbjednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog standarda, čime se štedi i vrijeme i novac.

Iako je uveden prevashodno za kontrolu i usaglašavanje kvaliteta proizvoda privatnih trgovačkih robnih marki, IFS je danas široko primjenjen svetski standard kontrole bezbjednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Ovi, najviši standardi hrane, zasnivaju se na principu sledljivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika „isprati“ ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i ditribucije. Proizvođačima koji su spremni da odgovore na visoke zahtjeve ovog standarda, uvođenje IFS pruža mogućnost da steknu poverenje potrošača i osiguraju njihovu zaštitu proizvodeći bezbjedne i kvalitetne proizvode, a omogućava im i da poboljšaju troškovnu efikasnost u lancu proizvodnje i prometa hrane.

Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snadbjevaju trgovine na malo hranom. To se prije svega odnosi na robne marke velikih trgovinskih lanaca.

Osnovni ciljevi IFS-a su:

 • da poboljša bezbjednost hrane i poboljša kvalitet proizvoda,
 • da poboljša zaštitu i rast povjerenja potrošača,
 • da obezbjedi upoređivanje i transparentnost kroz cijeli lanac snadbjevanja,
 • da smanji troškove i uštedi vrijeme, kako dobavljačima tako i trgovinskim lancima,
 • da uspostavi opšti standard sa jedinstvenim sistemom ocjenjivanja,
 • da radi sa akreditovanim sertifikacionim tijelima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocjenjivačima.

Standard se može primjeniti na dobavljače u svim koracima prerade hrane osim za poljoprivrednu proizvodnju. Zahtevi su u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i HACCP sistemom, u koji spadaju i preduslovni programi: dobra proizvođačka praksa – GMP (Good Manufacturing Practice), dobra laboratorijska praksa – GLP (Good Laboratory Practice) i dobra higijenska praksa – GHP (Good Hygiene Practice).

Halal standard čini set pravila i smjernica za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim vjerskim običajima. Zahtevi Halal-a potiču iz Kurana i Šerijatskog zakona, koji propisuju šta je halal, tj. dozvoljeno, a šta je haram – zabranjeno. Kada se kaže “dozvoljeno” misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom sveta primjenjuje ovaj način ishrane.

Halal između ostalog zabranjuje upotrebu: svinjskog mesa, krvi, alkohola, mesa mrtvih životinja, mesoždera, magarca, psa, ptica grabljivica; hrane koja se priprema sa vinom, kolača sa bilo kojom vrstom alkohola, hrane koja sadrži emulgatore na bazi svinjske ili životinjske masti itd.

Najveći broj zahteva Halal standarda su identični sa HACCP sistemom i ISO 9001 standardom, što organizacijama koje su uspostavile neki od ova dva sistema znatno olakšava pripremu za certifikaciju.

Halal je primenljiv na različite vrste proizvoda i usluga: hranu, kozmetiku, lijekove, odjeću, obuću, namještaj, turizam i ugostiteljstvo, špediciju, bankarstvo i berzansko poslovanje…, а najčešće se primenjuje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i proizvodnji kozmetike.

Zahtevi koje Halal stavlja pred proizvođače su najstriktniji kada je u pitanju mesna industrija. Da bi meso bilo Halal, klanje dozvoljenih životinja mora biti u skladu sa sledećim zahtjevima: životinja koja se kolje mora biti pažljivo tretirana, zdrava i živa, a osoba koja obavlja čin klanja mora biti psihički zdrav i osposobljen za tu aktivnost. Zabranjeno je da to radi osoba pod dejstvom alkohola, a takođe je zabranjeno da to radi neko ko nije musliman, hiršćanin ili Jevrejin, jer samo oni znaju šta znači pomen Božijeg imena prilikom klanja. Propisane su i metode obuzdavanja prilikom klanja.

Halal znak doprinosi prepoznatljivosti Halal proizvoda na tržištu. U slučaju bilo kakvog odstupanja od standarda, Agencija oduzima certifikat, proizvodi se povlače sa tržišta i pokreće se odgovarajući postupak. Halal znakom mogu se koristiti Agencija, proizvođači koji su uspješno ispunili osnovni Halal standard, prodavci i distributeri Halal proizvoda, kao i drugi korisnici po odobrenju Agencije.