Infracrvene grijalice su namijenjene za grijanje otvorenih i zatvorenih prostora. Električne infracrvene grijalice kratkog vala inovativno su rješenje za grijanje otvorenih prostora, kao i prostora koje je inače teško zagrijati. Infracrvene zrake kratkog vala su dio sunčevog spektra, koji je zaslužan za toplinu sunčevog sjaja, te prodiru kroz zrak, ne zagrijavajući ga, i predaju toplinu na mjesto gdje je potrebna – na ljude i predmete. Kod klasičnog načina grijanja, izvor koji zrači toplinu prvo zagrijava zrak oko sebe, a potom, taj zagrijani zrak grije površinu koja je izložena. Infracrvene grijalice rade na principu Sunca, s tim da je spektar zračenja puno zdraviji, jer se koristi samo infracrveno kratkovalno zračenje (IC) bez štetnog ultraljubičastog (UV) zračenja. Korištenjem ove nove, inovativne tehnologije zagrijavanja prostora, pomjeraju se poznate granice boravka na otvorenom, ali i rješavaju neki dugogdišnji nerješivi problemi u zagrijavanju zatvorenih prostora velike kubikaže, jer se grijanje svodi na površinu. Samim tim neograničeno je područje primjene ovih grijalica od zagrijavanja balkona, terasa i bašta ugostiteljskih objekata, preko zagrijavanja radnih mjesta u industrijskim halama, skladišta, sušenja materijala „bez stresa“, grijanja plastenika ili staklenika, sakralnih objekata, odnosno džamija i crkvi, preko garaža, radionica, kancelarija, do malih trgovina i štandova, cvjećara, štala sa stokom ili bazena. Montaža je izuzetno jednostavna. Mogu se premiještati ili dodavati nove, spajati na senzore pokreta ili vremenske releje, što dodatno povećava energetsku efikasnost.

Showing all 2 results